[5. 7. 2019] Masquerade 54 (secret party Milk & Honey) – Karlovy Vary

Tajná hedonistická party během Filmového festivalu v Karlových Varech? A secret hedonistic party during the Karlovy Vary International Film Festival?
{english below}

Akce, o které vás dnes chceme informovat, je natolik výjimečná, že raději použijeme kompletní originální text organizátorů, abychom něco nepopletli. A to v češtině i angličtině…


CZ 

V noci z 5. 7. v Karlových Varech při mezinárodním filmovém festivalu proběhne exklusivní tajná party pro vybrané hosty. Pokud si myslíte, že na takovou událost patříte i vy, připravte si adekvátní dress code a přijďte se dozvědět více do klubu Kaiser 54 a baru Public Interest.
Pomyslný casting bude v Císařských Lázních probíhat celý večer. Čtěte prosím pozorně!

Inspirací nám byla berlínská klubová scéna, výjevy z obrazů Hieronyma Bosche, ale v neposlední řadě i legendární film Eyes Wide Shut, který měl svoji premiéru přesně před 20 lety!

Filmové festivaly vždy doprovázely velmi extravagantní večírky. V dnešní době je však skoro nemožné vytvořit pro tento druh akcí adekvátně důvěryhodné prostředí. Proto jsme sestavili v tomto směru ten nejzkušenější team, který má desetiletou zkušenost s přípravou akcí přátel společenské erotiky v Praze i Berlíně. Ten pro Vás připravil unikátní událost, na které se budete cítit natolik bezpečně a dobře, že se přenesete do časů ryze svobodné zábavy.
Nečekané intervence našich performerů stírající hranice mezi skutečností a happeningem ve Vás vyvolají emoce, které jste v sobě mnohdy dlouho skrývali.

Masquerade 54 je exklusivní tajnou akcí pouze pro zvané hosty.

I přes to existuje šance, že se na ní dostanete i vy a váš doprovod. Jak je tomu u podobných akcí zvykem, bude nutné splnit důležitá kritéria nutná ke vstupu. Ucházíte-li se o účast na této tajné akci, musíte být pár nebo trojice a oblečeni do adekvátního dress code. Masky a kostýmy, dekadentní estetika a móda na hraně s erotikou, to jsou zlomky toho s čím se dá pracovat.
Akci tohoto druhu vytváří v první řadě její hosté. Ti budou pečlivě vybíráni tak, aby atmosféře něčím přispěli. O co větší úsilí do své účasti hosté vloží, o to větší odměnu v podobě zážitků si společně odnesou.

Dress Code:

Doporučujeme se připravit ve stylu „hidden dress-code“, tedy ve dvou vrstvách, navrchu sexy a elegantně, vespodu odvážně a eroticky. Tyto podmínky platí nejen pro ženy, ale i pro muže.
Převažovat musí tmavé odstíny. Každý musí mít obličejovou masku. Velmi se k nám budou hodit harnessy, tedy postroje z pravé, ale i veganské kůže. Ty se u pánů dají skvěle kombinovat se společenským oděvem.
Inspirační fotografie budeme přidávat postupně do Facebook události a do Instastories našeho účtu @milkandhoneyprague.

Pátek 5. 7. 2019, 20:00 – 2:00
Císařské Lázně, Mariánskolázeňská 306/2, 36001 Karlovy Vary


ENG

On the evening of 5.7. into 6.7. we have organized an exclusive, secret party for selected guests in Karlovy Vary during the International Film Festival. If you think you belong at such an event, prepare an outfit appropriate to our dress code and find out more in Kaiser 54 and Public Interest bar.
The imaginary „casting“ will take place in Císařské Lázně throughout the evening. Please, read carefully!

We are inspired by the Berlin club scene, by the scenes from the paintings of Hieronymus Bosch, but also by the legendary movie Eyes Wide Shut, which premiered exactly 20 years ago!

Film festivals have always been accompanied by very extravagant parties. Today, however, it’s almost impossible to make an adequately credible atmosphere for these kinds of parties. That’s why we have assembled the most skilled team, bearing ten years of experience preparing events for connoisseurs of social eroticism in Prague and Berlin. This team has prepared a unique event for you, in which you will feel so safe and comfortable that you will be brought into a time of pure freedom. The unexpected interventions of our performers, who are blurring the borders between reality and happening, will evoke emotions which you may have hidden in yourself for a long time.

Masquerade 54 is an exclusive, secret event for invited guests only.

Despite this, there is a chance that you and your companion can also participate. There are a few requests which are important to accomplish, as in the case of similar events. If you want to be at this secret event, you must be a couple or trio and you must be dressed in the desired dress code. Masks and costumes, decadent aesthetics and fashion on the edge of eroticism are just fragments of the many approaches you may use.

This kind of event is primarily created by its guests. They will be carefully selected to contribute to the atmosphere. The greater the effort the guests put into their participation, the greater the reward they will receive in the form of an unforgettable experience.

Dress Code:

We recommend preparing your outfit in the „hidden dress-code“ style: in two layers – the top being sexy and elegant, with the bold and erotic underneath. These conditions apply not only for women, but for men as well.
Dark shades must be dominant. Everyone must have a face mask. Harnesses made of real or vegan leather will be very useful and look excellent with men’s fashion.
We will gradually be adding some inspirational photos to the Facebook event and to the Instastories of our account @milkandhoneyprague.

Friday July 5, 2019, 20:00 – 2:00
Císařské Lázně, Mariánskolázeňská 306/2, 36001 Karlovy Vary


Přijdete? My rozhodně ano, jsou akce, které si nemůžeme nechat ujít…

Swinguj.com
Magazín o swingers, hedonismu, fetish a společenské erotice
http://swinguj.com